Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste lomakkeiden käyttöön 7.6.2023

Rekisterin pitäjä: Pesevä (3248104-8)

Elias Lamminmäki
Muotialantie 68 A 7
33800 Tampere
Verkkosivu: peseva.net

elias@peseva.net
040 4110109

Miksi tietoja kerätään?
Yhteydenottolomakkeella kerään asiakkaan nimen, puhelinnumeron, edustettavan yrityksen, sähköpostin, halutun palvelun ja mahdollisia lisätietoja. Nämä tiedot kerätään, jotta voin kontaktoida yhteydenottopyynnön antanutta tahoa ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi
Yritys
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoitteen, mikäli kysytty
Halutun palvelun, jos se on tarjouspyyntölomakkeen kautta lähetetty
Mahdollisia lisätietoja
IP-osoitteesi

Ketkä tietoja vastaanottavat?
Henkilötietojasi vastaanottavat:

Pesevä
Sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteemme ajan. Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Niitä ei erikseen poisteta koskaan.

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet:

Saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
Saada pääsy tietoihin
Oikaista tietoja
Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
Rajoittaa tietojen käsittelyä
Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustaa tietojen käsittelyä
Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Voit käyttää oikeuttasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen elias@peseva.net ja pyytämällä jotakin yllämainituista.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Mitkä luovutettavat tiedot ovat pakollisia?
Tarjouspyynnön vastaanottamista varten pakollisia luovutettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kuvaus tarvittavasta palvelusta. Sinun ei ole tässä vaiheessa pakko antaa muita tietoja, kuten katuosoitetta tai edustamasi yrityksen nimeä. Katuosoite kysytään kuitenkin laskurin kautta tehdyissä tilauksissa.

Ota yhteyttä!


×