Siirry suoraan sisältöön

Sopimusehdot ikkunanpesuille ja muille töille

Sopimuksen voimassaolo

Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun ikkunanpesujen ajankohta ja hinta on sovittu. Sopimuksen osapuolia ovat Pesevä ja tilaaja. Jos kyseessä on kertaluontoinen työsuorite, sopimus päättyy, kun lasku on maksettu, tai sopimus on muuten katsottu päättyneeksi. Jos kyseessä on useammin toistuva tai toistaiseksi voimassa oleva tilaus, sopimuksen voi päättää milloin tahansa ennen kuin seuraavaan työsuoritteeseen on 48 tuntia. Pesevällä on oikeus irtisanoa sopimus, jos sopimusehtoja ei noudateta.

Palvelun kuvaus

Ikkunanpesupalvelu sisältää sovittujen lasipintojen kertapesun ammattivälineistöllä. Työt suoritetaan asiakkaan ilmoittamassa kohteessa. Palveluun kuuluu myös sisälle näkyvien ikkunapuitteiden kosteapyyhintä, sekä pestävien ikkunoiden sälekaihtimien harjaus pölyhuiskalla. Ikkunapeltien puhdistus ei sisälly urakkaan, ellei toisin sovita. Jos lasipinnoissa tai kaihtimissa on kertapesulla irtoamatonta likaa, kuten pahoja pinttymiä tai teipin jäämiä, se voidaan poistaa lisätyönä asiakkaan niin halutessa. Pesevä tuo kaiken tarvittavan materiaalin ja välineistön mukanaan, ellei toisin sovita.

Vastuu ja vahingonkorvaus

Pesevällä on työn kuvaa vastaava vastuuvakuutus. Pesevä sitoutuu hoitamaan palvelut ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa vahingoista tai puutteista, jotka johtuvat asiakkaan antamien tietojen tai ohjeiden virheellisyydestä tai puutteellisuudesta. Jos työsuuoritteen aikana tapahtuu vahinko, joka johtuu yrityksen huolimattomuudesta, vastuu rajoittuu palvelun hintaan.

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa siitä, että Pesevällä on pääsy kaikkiin tarvittaviin tiloihin, jota pesu-urakan suorittaminen vaatii. Lisäksi asiakas sitoutuu huolehtimaan, että ikkunanpesu voidaan suorittaa. Tämä tarkoittaa, että ikkunoiden ja muiden lasitusten edustat järjestetään mahdollisimman vapaiksi, jotta ikkunanpesu ei viivästy liiallisesti.

Hinnat ja maksuehdot

Ikkunanpesuista tai muista töistä on sovittu urakka- tai tuntihinta ennen työn suorittamista. Urakan vähimmäislaskutus on 110 €/kerta, ellei toisin sovita. Lisätöiden hinta on 55 €/h, ellei muuta sovita. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei muuta ilmoiteta. Jos työn hinta on laskettu ikkunanpesun hintalaskurin kautta, on Pesevällä oikeus muuttaa hintaa, jos tilattu palvelu ei vastaa tuotettua palvelua. Veloitus tapahtuu joko sähköpostilaskulla työn valmistuttua, tai maksamalla MobilePay -sovelluksella, jolloin kuitti lähetetään sähköpostiin. Sähköpostilaskuissa maksuaikaa on 14 vuorokautta. Viivästyskorko 8 % ja maksumuistutus 10 €.

Aikataulut

Pesevä sopii asiakkaan kanssa palvelun ajankohdan ja mahdollisen toistuvuuden. Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattaamaan sovittuja aikatauluja. Jotkin aikataulut ovat arvioita, ja niistä ilmoitetaan aina erikseen. Jos palvelun tuottaminen viivästyy asiakkaasta riippuvista syistä, lisätään laskuun lisätyötä odotusajan verran.

Muutokset ja peruutukset

Ikkunanpesun tilauksen voi peruuttaa, tai ajankohtaa muuttaa 72 tuntia ennen sovittua ajankohtaa. Jos tilaus perutaan pienemmällä aikaikkunalla, peritään tilaajalta 50 % palvelun hinnasta peruutusmaksuna. Alle 24 tuntia ennen sovittua ajankohtaa peruutetusta tilauksesta peritään koko summa. Pesevästä riippumattomat syyt, kuten rajut ukkosmyrskyt, fyysiset esteet tai liikenneonnettomuudet voivat olla syynä pesujen keskeytymiselle tai siirtämiselle. Keskeyttämisen tai siirtämisen tarpeen arvio suoritetaan Pesevän toimiesta.

Reklamointi

Työstä tehtävät mahdolliset reklamaatiot on tehtävä kahden (2) arkipäivän kuluessa työn suorittamisesta. Aiheettomasta reklamaatiokäynnistä veloitetaan 110 €.

Ota yhteyttä!


×